Minerály a jejich působení na čakry

25.08.2022

Minerály asi není nutno dlouze představovat. Jsou to nerosty, které si naše hlavně ženské srdce získaly už dávno předávno. Nejen že zdobí naše ruce nebo dekolty, ony mají i velké řekněme psychické využití a blahodárně různě působí na naše tělo i psychiku. Ráda bych tímto článkem přiblížila tyto kameny a jejich využití pro člověka z hlediska působení na naše čakry. Kdo je políben jógou či ezo literaturou, tak mu pojem čakra asi není cizí. Čakra je v tomto kontextu chápána jako rotující energetické kolo v našem těle. Podle některých Indů máme nespočet čaker po celém těle, my si pro náš článek vystačíme se 7 hlavními čakrami, kdy první čakra začíná v oblasti pánve a sedmá rotuje někde v oblasti temene nebo těsně nad hlavou. A zbylé jsou mezi nimi, pro snadnější představu stoupají nám po páteři směrem k hlavě. Bylo by jistě zajímavé věnovat více času na sepsání článku o čakrách, ale nestačil by jeden a ani možná dvacet, proto třeba doporučuji knihu mé lektorky Teorie čakrajógy od Barbory Hu, kde je jejich problematika zajímavě zpracovaná a sama se k této knize vracím.

V článku představím zlehka onu danou čakru a poté doporučím s popisem jejich působení jednotlivé minerály.

Múládhára čakra (kořenová čakra)

Jejím základním principem je vůle být, smyslem této čakry je čich. Rotuje v oblasti hráze. Jejím tématem jsou spojení se Zemí, stabilita, vnitřní síla. Pokud nám tato čakra dominuje, máme často sklony k materiálnímu vlastnění a silným smyslovým prožitkům.

Achát

Podporuje vážnost, vyrovnanost a pevnost člověka, pomáhá nám rozpouštět záporné emoce. Probouzí v nás úctu k vlastnímu tělu. Je to užitečný minerál v době těhotenství ženy i samotného porodu.

Granát

Granát nám dodává životní sílu, sebedůvěru a úspěch. Otevírá pohled do utajovaných věcí a pomáhá k jasnozřivosti. Pomáhá s uchopením a pochopením naší sexuality a na fyzické úrovni při onemocnění pohlavních orgánů a posiluje krevní oběh.

Hematit

Tento minerál podporuje naší pevnost a sílu, působí na stavbu těla. Urychluje rekonvalescenci po nemoci a oslabení těla.

Krvavý jaspis

Člověka spojuje s matkou Zemí. Učí nás nesobeckosti a skromnosti. Posiluje krev a propůjčuje vitalitu, trpělivost a stabilitu. Pomáhá k navození pocitu klidu a potřebného bezpečí.

Rubín

Energie z tohoto kamene vede k očištění a proměně. Vytváří harmonické spojení mezi tělesnou a duševní láskou, mezi sexualitou a duchovnem.

Svátdhišthána čakra (sakrální-křížová čakra)

nachází se v oblasti křížové kosti. Tělesným smyslem je chuť. Jejími tématy jsou vztahy, rodina, pocity, splývání s proudem života. Určitá projevená disharmonie této čakry způsobuje vybíjení energie v přehnané sexuální závislosti nebo naopak extrémní potlačení, která se sem tam vymkne kontrole.

Hyacint
Podporuje naší trpělivost, toleranci a přívětivost. Povzbuzuje vytrvalost, zahání melancholii a hněv, prohlubuje spánek.

Ohnivý opál
Svou zářivostí vede j očistě duše, k sebepoznání a intuici. Pomáhá nám pochopit souvislosti v životě. Neutralizuje všechny druhy duševních nánosů v těle.
Selenit- měsíční kámen
U žen podporuje hormonální vyváženost, u všech pak podporuje čištění mízního systému. Otevírá nás k bohatství našich pocitů a zbavuje strachu.
Karneol
Spojuje nás s krásou a tvořivou silou Země. Posiluje koncentraci a naší tvořivost.

Manipura čakra (solární čakra)

Rotuje v oblasti solar plexus, smyslem je zrak, tématy této čakry jsou ego, přijímání a trávení tak nějak obecně všeho, tedy nejen jídla ale i emocí, pocitů, myšlenek. Když je v neharmonickém vztahu projevuje se větší tendence ovládat vnitřní i vnější svět. Ve strachu se bojíme projevovat vlastní stránky sebe samého.

Citrín
přináší nám do života pohodu, teplo a živost, jistotu a naději. Pomáhá nám využívat naší intuici v běžném životě. Na fyzické úrovni podporuje vylučování, pozitivně ovlivňuje zažívací potíže a cukrovku. Oživuje krev a nervovou činnost.
Tygří oko
Prohřívá celý organismus, posiluje náš vnitřní zrak, zbystřuje náš rozum a napomáhá k uvědomění si vlastních chyb.
Jantar
Jeho sluneční síla nás vede životem k větší radosti a jasnějšímu světlu. Ukazuje nám možnosti seberealizace. Je vhodný nápomocník při podnikání. Očišťuje organismus, kladně působí na náš trávicí a hormonální systém, čistí a posiluje játra.
Zlatý topaz
Naplňuje naše tělo energií a světlem. Prohlubuje uvědomění, bdělost a jasnost, radost a živost. Zbavuje zatěžujících pocitů a temných myšlenek, odbourává úzkosti a deprese.

Anáháta čakra (čakra srdce)

Jak už název napovídá, leží v oblasti našeho fyzického srdce. Jejím tělesným smyslem je hmat. Tématy jsou láska, soucit, odevzdanost, otevřenost srdce. Potenciálem této čakry je vyzařování přirozené srdečnosti a veselosti, soucit a ochota druhým pomoci.
Jako disharmonie se může ukázat určitá přecitlivělost a citová zranitelnost. Při velkém zklamání dochází k uzavření této čakry.

Smaragd
je to kámen všeobjímající lásky, který nám dodává klid a harmonii a přivádí nás do souladu s přírodou. Regeneruje, omlazuje, osvěžuje a uklidňuje naše tělo i mysl.
Malachit
Tento minerál nás spojuje s univerzem. Otevírá nás lásce, nesobeckosti a přímočarosti.

Višuddhi čakra (hrdelní čakra)

Tato čakra leží v oblasti našeho hrdla ale má spojitost i s ušima. Tělesným smyslem je sluch. V harmonickém stavu této čakry otevřeně proudí a vyjadřují se pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Při problémech v této čakře dochází k těžkosti s vyjadřováním a osobním projevem, plachost a uzavřenost kvůli obavám z reakcí druhých Koktání, neuhlazená, hrubá řeč.

Tyrkys
Pomáhá nám se lépe vyjadřovat, propojuje nás s duchovními ideály a s původní silou Země. Přitahuje pozitivní energie a chrání nás před negativní energií.
Akvamarín
Podporuje naší komunikaci s vnitřním já. Napomáhá tvořivému a svobodnému vyjadřování. Dodává pocit volnosti. Pomáhá naší duši se stát místem nesobecké lásky a nekonečna.
Chalcadon
Pomáhá nám zklidnit mysl, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Podporuje schopnost vyjádření se písmem i slovem.

Ádžna čakra (Čakra třetího oka)

Nachází se v oblasti mezi obočím, jejími smysly jsou všechny fyzické ale i nadsmyslové vnímání. Odpovídá za bystrý rozum a duševní schopnosti ve formě jasnozřivosti, vizualizace, astrálního cestování či lucidního snění. Když je v disharmonii snažíme se z její roviny ovlivňovat myšlenky druhých lidí a věcí za účelem demonstrace vlastní síly a nadřazenosti.

Indigový safír
otevírá nás kosmickému vědomí, nechává plynout vědomí s proudem poznání. Přináší hledající duši jasno a vhled na její cestě.
Lazurit
Otevírá naší duši věčnému životu a bezpečí ve Vesmíru. Vede naše já do nitra, umocňuje naší vnitřní sílu a dopomáhá k rozpoznání vyšších souvislostí .

Sahasrára čakra (temenní čakra)

Nachází se v oblasti temene a podle některých pramenů jógy i lehce nad naší hlavou. Dochází zde k úplnému splynutí s univerzem. Naše vědomí se dokonale ztiší a zavládne v našem těle klid a propojenost se vším a všemi. Dojde nejspíš i k osvícení a absolutní blaženosti s Vesmírem.

Ametys
Tento kámen nám dodává tzv. živý klid, kde zanikají veškeré problémy a obavy, probouzí se důvěra a odevzdanost vůči silám univerza.
Křišťál
Vede nás k celistvosti, která v sobě harmonicky propojuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo našemu duchu i duši. Uvolňuje různé blokády, ochraňuje nás a dává novou energii.

Věřím, že ti z vás, kteří už minerály nosí, si je vždy vybírají za nějakým cílem nebo nechávají na sebe intuitivně působit a vezmou či pořídí si, ten který na ně působí zrovna v danou životní chvíli nejvíce. Ale pokud vám toto rozdělení a článek přišel vhod a možná i díky němu jste pochopili, proč zrovna třeba teď upřednostňujete ten, který minerál, či si stojíte před rozhodnutím, jaký si koupit, tak mám velkou radost.

Jak vždy píše má učitelka jógy, ať je k užitku i radosti