Ájurvéda a Tradiční čínská medicína

17.04.2020

Co je to ájurvéda?

Slovo ájurvéda pochází ze sanskrtu. Skládá se ze dvou slov ayus- život, a vit- moudrost, vědění. Hlavním poslání ájurvédy je tedy udržení zdraví těla ale i duše. Ájurvéda je ze své podstaty naukou o léčení sebe sama zaměřenou na odstraňování nemocí. To ovšem neznamená, že se obejde bez pomoci terapeutů a lékařů. "Ájurvéda ve skutečnosti trvá na tom, aby příčinnou složitost nemocí
a proměnlivost zdravotního stavu jedince posuzovali kvalifikovaní a specializovaní praktici."
(Jóga a Ájurvéda, David Frawley).

Největšího rozvoje dosáhla v období přibližně 200-500 let př.n.l. Od té doby je tato věda nedílnou součástí výuky na indických univerzitách a byla uznána jako samostatný medicinský obor.
Dokonce od roku 1982 je uznávaná světovou zdravotnickou organizací jako účinný medicínský systém.

Západní medicína se snaží zmírnit nebo odstranit symptomy nemocí, zatímco ájurvéda se zabývá příčinnou nemoce. Terapeut se snaží porozumět našemu vztahu mezi tělem a myslí.
"To, jak myslíme, co jíme nebo kde pracujeme, působí na naše smysly a ovlivňuje celýorganismus. Podle ájurvédy téměř všechny nemoci vznikají v naší mysli působením negativních myšlenek." (Ájurvéda - komplexní program pro vaše zdraví a duševní pohodu)

Ájurvéda, stejně jako TČM (viz níže), vychází z teorie 5 elementů, znichž skládá lidské tělo.
5 elementů zde jsou: éter (prostor), vzduch, oheň, voda a země. Tyto elementy se nacházejí
ve Vesmíru, v zemi i v člověku. V každém z nás je poměr trochu jiný, proto je každý z nás jedinečný.

V ájurvédě se dále využívají tři energie tzv. Dóšy. Jsou to tři různé formy energie a jsou složeny
z 5 elementů. Jsou to váta, pitta a kapha. Váta je kombinace prostoru a vzduchu. Pittu tvoří kombinace ohně a vody a kapha se skládá z prvků země a vody. Každá dóša má v lidském těle specifickou úlohu. Čraka Samhita, lékař vnitřních chorob, ve svém lékařském díle napsal:
" Váta, pitta a kapha jsou přítomny v každé buňce a mohou zapříčinit vznik nemoci, ale stejně tak udržet dokonalé zdraví. Jejich přirozený poměr nazýváme prakriti a nerovnováýný poměr vikriti."

Tridóša (tři dóši) určuje:

  • náš vzhled a vnější projev
  • fungování tělesných orgánů
  • naše individuální duševní vzory
  • míru intelektuálních schopností

Jóga a ájurvéda jsou dvě spřízněné nauky, kde ájurrvéda je védské umění léčení těla a ducha a jóga představuje vědu o seberealizaci, která závisí na bezchybné tělesné a duševní funkci. Pojítko mezi ájurvédou a jógou je zde prána- životní energie. Obě nauky pak představují úplný vývojový systém, který dokáže přetvářet náš život.

Ájurvédská nauka zahrnuje tyto základní složky:

  • detoxikaci
  • správnou výživu
  • cvičení jógy
  • meditaci a modlitby
  • využití léčivých rostlin a masáže

Co je to TČM?

Tradiční čínská medicína vznikla před tisíci lety jako medicínský systém, který i dnes používají miliardy lidí v Asii, navíc se v posledních letech rozšiřuje i v USA. TČM je souhrné pojmenování
pro péči o člověka zahrnující prevenci, vyšetření a terapie vycházející z tradičního čínského léčitelství. Je také částečně založená na taoistické víře, že žijeme v propojeném světě. To, co se odehrává
v jednom místě ovlivňuje i další místa. Také zde vycházejí z toho, že tělo a mysl jsou propojeny
a fungují společně a tím zajišťují správnou funkčnost organismu. Zdraví zde terapeuti vnímají jako vnitřní rovnováhu, zárověn jako rovnováhu mezi vnitřním a vnějším prostředím,
ve kterém člověk žije. Praktiky využívající se v této péči jsou analýza jazyka, diagnostika z tepu těla, dietologie (navržení správné stravy, diety), pohybová terapie, akupunktura a akupresura, masáže
a léčiva z rostlin ale i zvířecích těl.

V TČM se také používá nauka o pěti prvcích. 5 prvků představuje 5 základních prasymbolů,
z kterých se skládá vesmír, země ale i lidský organismus. Abychom byli zdraví, musí být 5 prvků
v rovnováze, ale zároveň tato rovnováha je individuální a každý člověk je v rozložení těchto
5 symbolů jedinečný. Díky tomu máme různé lidi, malé velké, hubené či obézní, hlučné nebo klidné...

Těmito 5 prvky jsou Dřevo, Oheň, Voda, Země a Kov. Další významnou silou je zde také jin a jang, které jsou zde chápány jako harmonie organismu, které proudí meridiány. Navíc každý měsíc
v roce (určité období) ovlivňuje daný orgán nebo tkáň.

Výrazně se liší od našeho západního pohledu na medicínu. Nejvíce zejména v tom, že pohlíží
na člověka jako na komplexní bytost. Tělo je zde chápáno jako provázaný systém navzájem
se ovlivňujících orgánů, mezi kterými přes dráhy tzv. meridiány proudí životní energie chi.

Oba tyto směry mají hluboké kořeny, proto mají mnoho svých zastánců nejen na svých kontinentech. Na Západě se k nim obrací lidé, kteří se zajímají o své tělo a vnímají tato učení jako prevenci a jednu z alternativ k západní medicíně.

Kateřina Tripalová

text pro web: www.aryama.cz